Söz yuva gibidir, mana kuş gibi , cisim ırmak gibidir ruh akıp giden su gibidir.
Mevlana