Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir.
B.Russel