Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler.
R. Hull