Hiç bir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.
Hölderlin